Uputstvo

Sa leve strane se nalaze sekcije. Aplikacija je osmišljena tako da korisnik prolazi redom kroz sekcije, kroz koje se informiše o temama koje ga zanimaju ali i vrši filtriranje podataka klikom na interaktivne grafikone.

Obuhvat – Korisnik može da sagleda nivo donacija prema okruzima Republike Srbije i to prema godinama za koju su registrovane donacije u Giving Balkans bazi. Godina koju se selektuje u ovoj sekciji će biti referentna godina za sve ostale sekcije aplikacije.

Donatori – Pregled filantropije u Srbiji prema tipu donatora, i vrsti donacija koje su donirali. Dat je pregled sumarnih podataka. Klikom na tri interaktivna grafikona vrši se selekcija podataka koji zanimaju korisnika, a podaci u tabu i svim sledećim sekcijama se odnose na tu selekciju.

Primaoci – Slično sekciji od Donatorima, ova sekcija pokazuje relevantne sumarne podatke o primaocima. U okviru taba data je i vizualizacija distribucije donacija prema tipu primaoca, kao i kategorija konačnih primalaca donacija. Selekcija koju korisnik napravi kada je u pitanju tip primaoca primenjuje se na sledeće tabove.

Donacije – U tabu su date dve vizualizacije. U prvoj je dat pregled davanja prema tipu izabranih donatora i primalaca, kao i pregled broja donacija i doniranog iznosa prema svrsi donacije. Kolikom na grafikon sa svrhama donacija se vrši selekcija koja se odnosi na sledeće tabove.

Geografija – Za razliku od prethodnih tabova gde su dati sumarni podaci, u ovom tabu je moguće videti specifične donacije i to prema opštini primaoca donacije. Podaci su vizualizovani na karti Srbije a izbor opštine za koju će biti prikazani podaci u tabelarnoj formi može se izvršiti klikom na mapu ili pretragom opština prema imenu. Klikom na dugme moguće je poništiti selekcije napravljene u prethodnim sekcijama. (Premijum korisnici mogu eksportovati podatke u više formata uključujući Excel i PDF)

CiviGraf – Naprednoj funkcionalnosti Giving Balkans aplikacije imaju pristup samo pretplaćeni korisnici. CiviGraf omogućava korisniku da sagleda kompleksnu mrežu koju čine donatori i primaoci na vizuelno privlačan i intuitivan način. Klikom na čvorove u grafu korisnik istražuje mrežu i pronalazi potencijalne donatore i primaoce donacija prema svim kriterijumima koje je odabrao u prethodnim sekcijama. (Premijum korisnici mogu eksportovati podatke u više formata uključujući Excel i PDF)

Duboka Pretraga – Zađite duboko u GivingBalkans bazu tako što ćete pretražiti niz karaktera u opisima donacija i imenima donatora i primaoca

Metodološka ograničenja

Zbog nemogućnosti pristupa zvaničnim poreskim službama, Catalyst Balkans se odlučio za alternativne metode prikupljanja podataka: pre svega iz elektronskih, štampanih i on-line medija, a zatim i ostalih dostupnih izvora informacija. Ova metodologija je donekle ograničena i uslovljena nemogućnošću medija da proprate sve dobrotvorne akcije i davanja, kao i činjenicom da mediji ne obezbeđuju uvek i na vreme potpune informacije o davanjima.

Uprkos ograničenjima metodologije i nedostatku sveobuhvatnosti podataka, predstavljene brojke daju minimum relevantnih pokazatelja: minimum broja akcija, aktera, kao i minimum zabeležih vrednosti donacija. Ukratko, Catalyst Balkans prikazuje indikatore minimalnog stepena razvoja davanja za opšte dobro u određenoj zemlji.

U situaciji u kojoj ne postoji kontinuirano praćenje i precizni podaci je teško procenjivati generalni stepen razvoja davanja za opšte dobro. Catalyst Balkans je stoga kreirao početnu listu faktora koji mogu ukazati na različite aspekte davanja: Akcije/inicijative za dobrotvorna davanja - Metode prikupljanja novca - Namena davanja - Primaoci donacija i krajnji korisnici - Sume date u dobrotvorne svrhe – Darodavci - Akteri - Medijska pokrivenost.

U ovom trenutku, navedeni faktori nam svakako daju solidnu polaznu osnovu za utvrđivanje stanja davanja za opšte dobro u svakoj od zemalja koje se prate.

Što se tiče samo podataka, GivingBalkans baza podataka se svakodnevno ažurira najnovijim podacima i to je kontinuiran proces.

Prijavite donaciju

Ukoliko nismo zabeležili vašu donaciju, možete ispuniti kratak formular i uputite nas ka donaciji koju treba da unesemo u Giving Balkans bazu. To možete učiniti na sledećem formularu kojem možete pristupiti ovde: https://givingbalkans.org/srbija/content/prijavite-donaciju

Kako se novčanik prazni, srce se puni.

Viktor Igo

Izbor zemlje

Broj donacija

Ukupan iznos donacija

Loading...

Filantropija je zabavna i ispunjavajuća

Bil Gejts

Tip donatora

Loading...

Upotreba donacije

Loading...

Dijaspora

Loading...

Donator

Loading...

Nijedan čin dobrote, bez obzira koliko bio mali, nije nikad uzaludan.

Ezop

Tip primalaca

Loading...

Raspodela iznosa donacija prema tipu primaoca

Loading...

Primalac

Loading...

Lako možeš proceniti čoveka na osnovu toga kako se ophodi prema ljudima koji za njega ne mogu ništa da učine.

Johan Volfgang fon Gete

Donacije tipa donatora prema tipu primaoca

Svrha donacija


Ako nemaš mogućnosti da nahraniš stotinu ljudi, nahrani samo jednog.

Majka Tereza

OpštineBogatstvo ne postoji da bi hranilo naš ego, već da nahrani gladne i pomogne ljudima da pomognu sebi samima.

Endru Karnegi

Legenda

Izabrani donator/primalac

Donatori

Primaoci

Organizacije koje su i donatori i primaoci

Selektovano :

Najbolje povezani čvor u mreži :

Donator:


Primalac:


Obaveštenje

some text

Preuzimanje podataka većih od 1000 redova je rezervisano za Premium korisnike